BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.
Pisz, dnia 24.08.2004r


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U .Nr 19, poz.177 z późn. zm) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Stwierdzono, że ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w internecie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz dnia 20.08.2004r. Okres między dniem zamieszczenia ogłoszenia, a dniem wyznaczonym jako dzień składania ofert wynosi 13 dni i w związku z niedotrzymaniem terminu piętnastodniowego, który wynika z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U .Nr 19, poz.177 z późn.zm) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 w/w ustawy.

Data powstania: środa, 25 sie 2004 10:16
Data opublikowania: środa, 25 sie 2004 10:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2004 11:02
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1824 razy