BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”, zostały złożone trzy oferty niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 3.058.560,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. S. K. A.
ul. Partyzantów 3
10-522 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 99 %:
Oferta nr 1 (3 058 560,00 : 4 074 040,80)x99x4 = 297,28 pkt
Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 1 %:
Oferta nr 1 (1 : 1)x1x4 = 4,00 pkt
Razem
301,28 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 99 %:
Oferta nr 2 (3 058 560,00 : 3 222 866,88)x99x4 = 375,80 pkt
Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 1 %:
Oferta nr 2 (1 : 1)x1x4 = 4,00 pkt
Razem
379,80 pkt 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 99 %:
Oferta nr 3 (3 058 560,00 : 3 058 560,00)x99x4 = 396,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 1 %:
Oferta nr 3 (1 : 3)x1x4 = 1,32 pkt
Razem
397,32 pkt

Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 14:25
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2014 16:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1333 razy