BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 516.542,40 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu
ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 98 %:
Oferta nr 1 (516 542,40 : 516 542,40)x98x3 = 294,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: czas usunięcia nieczystości z terenów cmentarzy – 2 %:
Oferta nr 1 (4 : 4)x2x3 = 6,00 pkt
Razem
300,00 pkt

Data powstania: wtorek, 16 gru 2014 15:04
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2014 18:10
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2014 09:09
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1331 razy