BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 1

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 1”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Pawła Brandt prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa ”IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 125.712,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Firma Handlowo – Usługowa ”IWA” Paweł Brandt

 

ul. Rybacka 22/5

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 98 %:

 

Oferta nr 1 (125 712,00 : 125 712,00)x98x3 = 294,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 2 %:

 

Oferta nr 1 (1 : 1)x2x3 = 6,00 pkt

 

Razem:

 

300,00 pkt

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 3

 

Konsorcjum firm:

 

Olszewski Wojciech P.P.H.U. ”OLECH POL”

 

Łupki 108 d

 

12-200 Pisz

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

ul. Olsztyńska 3

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 98 %:

 

Oferta nr 3 (125 712,00 : 174 000,00)x98x3 = 212,40 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 2 %:

 

Oferta nr 3 (1 : 3)x2x3 = 2,01 pkt

 

Razem:

 

214,41 pkt

 

 

Data powstania: wtorek, 30 gru 2014 14:01
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2014 16:26
Data przejścia do archiwum: środa, 7 sty 2015 07:53
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1275 razy