BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wydzierżawienie nieruchomości na cele rolne.
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz ul. Wąglicka,
- Opis nieruchomości - teren na użytkowanie rolne,
- Numery działek - część 148/7 i część działki nr 148/25,
- Powierzchnia działki - 22 624 m2 /R VI/,
- Numer KW - 19562, Nr 13026,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 100,-zł /brutto/,
- Wadium - 20,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 17 września 2004 r. o godz. 12.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2004 r.
3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w/w nieruchomość stanowi przestrzeń pomiędzy istniejącą zabudową, położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 17 września 2004r. do godz. 11.00.
Data powstania: piątek, 3 wrz 2004 09:34
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2004 10:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2004 14:15
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1682 razy