BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE ws zmiany SUiKZP i mpzp części wsi Jaśkowo

na świadczenie usług mających na celu opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac mających na celu opracowanie:

  1. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo,
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo,

na obszarze o powierzchni około 9 ha, określonym w:

  1. załączniku graficznym do Uchwały Nr XXIII/245/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo,
  2. załączniku graficznym do Uchwały Nr XXIII/246/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo,

zwanych dalej odpowiednio „zmianą Studium” i „zmianą planu”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 gru 2016 11:53
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2016 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sty 2017 13:50
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1617 razy