BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”.

 

Pisz, 21.12.2016 r.

GKI. 6140.35.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”.

 

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pisz oraz przewożenie ich do schroniska, a w koniecznych przypadkach do zakładu weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz utrzymanie posiadanych przez Zamawiającego około 130 szt. psów (szacunkowy stan na koniec grudnia 2016 r., który może ulec niewielkiej zmianie).

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności: zgodnie ze wzorem umowy.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

Kryteria wyboru oferty: cena łączna brutto oferty. W ofercie należy podać łączne ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.

 

W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kary umowne:   zgodnie ze wzorem umowy.

 

Gwarancja jakości: zgodnie ze wzorem umowy.

Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy.

 

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Piszu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2016 r. do godz. 1200 .

 

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela:  Adam Rutkowski tel. 87 424 12 06,

Elżbieta Sadłowska tel. 87 424 12 22

 

Załącznik:

- wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 gru 2016 12:14
Data opublikowania: środa, 21 gru 2016 17:43
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 17:25
Opublikował(a): Adam Rutkowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1116 razy