BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt

zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

 

Pisz, 03.01.2017 r.

GKI. 6140.35.2016.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”.

 

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pisz oraz przewożenie ich do schroniska, a w koniecznych przypadkach do zakładu weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz utrzymanie posiadanych przez Zamawiającego około 130 szt. psów.

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności: zgodnie ze wzorem umowy.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 10.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

Kryteria wyboru oferty: cena łączna brutto oferty. W ofercie należy podać łączne ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.

 

W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy.

 

Gwarancja jakości: zgodnie ze wzorem umowy.

Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy.

 

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Piszu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2017 r. do godz. 1000 .

 

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Elżbieta Sadłowska tel. 87 424 12 22

 

Załącznik:

- wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 sty 2017 13:01
Data opublikowania: środa, 4 sty 2017 16:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2017 11:37
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy