BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo

Do Zamawiającego w dniu 25 października 2017 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo.

 Zamawiający udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

"W punkcie IV zapytania widnieje – termin realizacji zamówienia - do 30.11.2017r. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania ww. zadania?"

 

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 18.12.2017r.

W zapytaniu ofertowym ulega zmianie punkt IV, który o trzymuje brzmienie: " IV. Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2017r."

We wzorze umowy ulega zmianie §3 pkt 3 oraz § 6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

We wzorze oferty ulega zmianie termin realizacji zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 paź 2017 11:34
Data opublikowania: czwartek, 26 paź 2017 12:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 paź 2017 07:26
Opublikował(a): Adrian Majkrzak
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 769 razy