BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz

Pisz, dnia 27.11.2017 r.

Sygnatura sprawy: GKI.7240.18.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz, zgodnie z wykazem 10 linii o łącznej długości 722 km oraz częstotliwości kursów stanowiącym załącznik do wniosku na następujących trasach:

  • Pisz – Snopki – Jagodzin;
  • Pisz – Snopki -  Pisz;
  • Pisz – Karwik – Trzonki;
  • Pisz – Karwik;
  • Nadleśnictwo – ul. Klementowskiego – ul. Kościuszki (PDK) – Os. Wschód – ul. Warszawska – Dworzec PKP;
  • Pisz – Os. Wschód – ul. Warszawska;
  • Warszawska – Os. Wschód – ul. Gdańska (TELMEX);
  • Wschód – ul. Kościuszki (PDK);
  • Batorego – Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kościuszki (PDK);
  • Batorego – ul. Kościuszki (PDK) – ul. Gdańska (TELMEX).

 

2) Przewóz osób powinien odbywać się na podstawie wydawanych biletów.

3) Koszty związane z przygotowaniem i dystrybucją biletów ponosi Wykonawca.

4) Wysokość opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej jest ustalana na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej w Piszu.

5) Ceny za przejazd środkami komunikacji miejskiej nie mogą być wyższe niż ceny przewidziane  w uchwale.

6) Środki uzyskane ze sprzedaży biletów, w okresie obowiązywania umowy, stanowią dochód Wykonawcy.

7) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy pomocy co najmniej ośmiu autobusów.

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Kryteria wyboru oferty:

1) Łączna cena brutto za świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz – 100%

Istotne postanowienia umowy / W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

 

Warunki płatności:  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej miesięcznej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

 

Kary umowne: § 17 Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego /wzoru umowy/

 

Gwarancja jakości: nie dotyczy

 

Rękojmia za wady: nie dotyczy

 

Oferty z podaniem łącznej ceny brutto za świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz – należy złożyć/przesłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub w postaci elektronicznej na adres: sylwia.szczech@pisz.home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016 r. do godziny 12:00

 

Szczegółowych informacji udziela: Sylwia Szczech tel. 87 424 12 23

 

 

Załączniki:

1) wzór umowy

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 lis 2017 08:46
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 09:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 06:58
Opublikował(a): Sylwia Szczech
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 955 razy