BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego na utrzymanie zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz

GKI.7226.195.2017

Pisz, 6 grudnia 2017 r

 

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.12.2017 r. do zapytania ofertowego na utrzymanie zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz uprzejmie informuję : sygnatura sprawy: GKI.7226.195.2017

 

 

1. Co należy rozumieć poprzez zapis §2 ust 3 wzoru umowy tj. „usuwanie zanieczyszczeń z przystanków i wiat przystankowych oraz zatok przystankowych, jak również terenu wokół tych obiektów” w zakresie oznaczenia powierzchni terenu wokół obiektów.

 

Odp . znajduje się w załączniku do umowy który stanowi harmonogram wymaganych prac.

Zakres prowadzonych prac wokół terenu przystanków i wiat przystankowych, wzdłuż zatok przystankowych oraz wzdłuż chodników służących jako dojścia na szerokości min.3 m.

 

2. Proszę o doprecyzowanie zapisu §2 ust 8 wzoru umowy tj. co należy rozumieć poprzez należyte utrzymanie czystości w obrębie dojść do zatok (nawierzchni utwardzonych – chodników). Do jakiej odległości od usytuowanych wiat i zatok przystankowych wykonawca odpowiada za należyte utrzymanie czystości w obrębie dojść do zatok.

 

Odp . znajduje się w załączniku do umowy który stanowi harmonogram wymaganych prac.

Zakres prowadzonych prac wokół terenu przystanków i wiat przystankowych, wzdłuż zatok przystankowych oraz wzdłuż chodników służących jako dojścia na szerokości min.3 m

 

3. Proszę o doprecyzowanie zapisu §2 ust 6 wzoru umowy tj. w jakiej odległości od wiat i przystanków wykonawca jest zobowiązany do koszenia trawy wzdłuż chodników służących jako dojścia do przystanków łącznie z koszeniem karp.

 

Odp . znajduje się w załączniku do umowy który stanowi harmonogram wymaganych prac pkt.6.

 

4. Czy zamawiający przewiduje pokrycie kosztów usuwania i zagospodarowania odpadów z terenów objętych zamówieniem. W przypadku gdy ilość odpadów jest większa od pojemności koszy lub pojemników zamontowanych na terenie wiat i przystanków oraz wokół obiektów objętych zamówieniem.

 

Odp. nie przewiduje.

Data powstania: środa, 6 gru 2017 11:35
Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 11:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 gru 2017 10:25
Opublikował(a): Sylwia Szczech
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 906 razy