BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytania dotyczące zapytania ofertowego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.12.2017 r. do zapytania ofertowego Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

uprzejmie informuję :

 

 

 

Na terenie gminy Pisz znajdują się na terenie wiejskim oprawy rtęciowe ze źródłami LRF 125 w. Od końca roku 2015r nie są produkowane żarówki LRF 125W w związku z tym pytanie.

 

1. Jakie źródła światła będzie akceptował zamawiający w oprawach 125w czy zastosowanie żarówek MIX 160W będzie akceptowane czy należy wymienić układy zapłonowe i monitować żarówki 70 w sodowe.

 

Odp. Należy wymienić układy zapłonowe i montować żarówki 70 w sodowe.

 

2. Jakie źródła światła były stosowane w oprawach rtęciowych 125W w 2017 podczas konserwacji. (2015 zakończenie produkcji żarówki LRF125W).

 

Odp. żarówki LRF125W.

 

3. Czy zamawiający akceptuje zamianę źródeł światła w oprawach sodowych na źródła rtęciowe typ MIX co widać w oprawach na terenie miasta Pisz.

 

Odp. Nie akceptuje.

 

Dotyczy Instrukcji współpracy pomiędzy gminą a PGE Dystrybucja. (Podpisanej przez gminę,PGE i konserwującego) zgodnie z pkt2.6 Wymagania od konserwującego ppkt2 Dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do pracy pod napięciem zgodnie z wymaganiami PPN.

 

4.Czy zamawiający będzie weryfikował posiadanie przez konserwującego nie tylko dopuszczenia przez dozór techniczny podnośnika do pracy, ale także protokołu z badań elektrycznych okresowych izolacji kosza i próby napięciowej dopuszczającej do pracy w technologii PPN przy liniach PGE Dystrybucja. Zgodnie z wymogami instrukcji.

 

Odp. Nie będzie.

 

5.Czy na zakończenie obecnej konserwacji i przy rozpoczęciu nowej będzie sporządzony protokół z przejmowanymi uszkodzeniami nie usuniętymi podczas konserwacji w 2017r.

Dotyczy pobitych i brakujących opraw i uszkodzonych słupów, uszkodzonych linii kablowych itp. kto poniesie koszty naprawy tych elementów.

 

Odp. Nie.

 

6.Jak będzie realizowane zapewnienie całodobowego przyjmowania informacji w sprawach funkcjonowania oświetlenia ulicznego i parkowego. Kto będzie prowadził rejestr zgłoszeń.

 

Odp. Zamawiający.

 

7.Czy całkowity montaż i demontaż choinki przy ul. Dworcowej całkowicie będzie wykonywał konserwujący czy pracownicy ZUK.

 

Odp. Konserwujący.

 

8.Czy materiały elektryczne użyte do montażu dekoracji świątecznych na słupach elektrycznych i w parkach (taśmy stalowe, przewody, kostki itp.) będą zakupione przez zamawiającego czy konserwującego.

 

Odp. Będą zakupione przez zamawiającego.

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 10:25
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2017 10:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2017 08:20
Opublikował(a): Sylwia Szczech
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 959 razy