BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.11.2004 r., w przedmiocie zamówienia: na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005 w wyznaczonym terminie na zadanie nr 2 zostały złożone 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona na zadanie nr 2 przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę 1 godziny pracy pługopiaskarki 48,68 zł brutto; 1 godziny pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem 29,56 zł brutto; 1 godziny pracy koparko – spycharki 96,30 zł brutto; 1 km przebiegu samochodu ciężarowego 63,13 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. cena za 1 godzinę pracy pługopiaskarki 45,80 zł brutto; za 1 godzinę pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem 27,63 zł brutto; za 1 godzinę pracy koparko – spycharki 90 zł brutto; za 1 km przebiegu samochodu ciężarowego 1,50 zł brutto.
Data powstania: piątek, 3 gru 2004 13:44
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 14:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 gru 2004 15:12
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1781 razy