BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta Pisz w sezonie 2004/2005
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.11.2004 r., w przedmiocie zamówienia: na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005 , w wyznaczonym terminie została złożona na zadanie nr 1 jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę – 26 311,30 zł brutto.
Data powstania: piątek, 3 gru 2004 13:45
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 gru 2004 15:11
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1777 razy