BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581793-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Termin składania ofert - 19 sierpnia 2019 r., godz. 10:00.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 21.08.2019 r.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: piątek, 2 sie 2019 14:21
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 14:40
Data edycji: środa, 14 sie 2019 14:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 sie 2019 08:09
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 844 razy
Ilość edycji: 1