BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 06.12.2004 r., w przedmiocie zamówienia: „świadczenie usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”, w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. o. o. ul. Wąglicka 1, 12 – 200 Pisz, za cenę – 0,35 zł brutto za zarządzanie 1m2 lokalu.
Data powstania: środa, 22 gru 2004 11:27
Data opublikowania: środa, 22 gru 2004 13:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 gru 2004 14:03
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1704 razy