BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 9 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 53 w miejscowości Łysonie, obręb Łysonie)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 9 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 53 w miejscowości Łysonie, obręb Łysonie)”, zostało złożonych sześć ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z siedzibą w Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin, za łączną cenę 5.250,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

FIOR Sp. z o.o.

ul.Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (4 091,95 : 5 501,37)x60x4 = 177,60 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

337,60 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

NOVUM Sp. z o. o. sp.  k.

ul. Bolesława Chrobrego1

12-100 Szczytno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 ( 4 091,95 : 4 809,82)x60x4 = 204,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (36 miesięcy) = 0 pkt x 4= 0,00 pkt

Razem

204,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

Z. U.P. H. ‘’MAŁA ARCHITEKTURA’’

ul. Rzemieślnicza 23

83-031 Różyny

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 5 ( 4 091,95 : 4 091,95)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 5 (36 miesięcy) = 0 pkt x = 0,00 pkt

Razem

240,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul.Narutowicza 61

20-016 Lublin

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 6  (4 091,95 : 6 642,00 )x60x4 = 148,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 6 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

308,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 9

”PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 9 (4 091,95 : 5 382,48)x60x4 = 182,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 9 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

342,40 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 12

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 12 (4 091,95 : 5 250,00)x60x4 = 187,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 12 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

347,20 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2019 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2019 15:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 gru 2019 07:17
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 463 razy