BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 10 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 273/2 w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 10 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 273/2 w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty)”, zostało złożonych sześć ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z siedzibą w Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin, za łączną cenę 3.600,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (2 715,80 : 4 038,66)x60x4 = 160,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

320,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

NOVUM Sp. z o. o. sp.  k.

ul. Bolesława Chrobrego1

12-100 Szczytno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 ( 2 715,80 : 3 164,70)x60x4 = 206,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (36 miesięcy) = 0 pkt x 4= 0,00 pkt

Razem

206,40 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

Z.U.P. H. ‘’MAŁA ARCHITEKTURA’’

ul. Rzemieślnicza 23

83-031 Różyny

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 5 ( 2 715,80 : 2 715,80)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 5 (36 miesięcy) = 0 pkt x = 0,00 pkt

Razem

240,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 6  (2 715,80 : 4 305,00 )x60x4 = 151,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 6 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

311,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 9

”PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 9 (2 715,80 : 3 773,64)x60x4 = 172,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 9 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

332,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 12

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 12 (2 715,80 : 3 600,00)x60x4 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 12 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

340,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2019 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2019 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 maj 2020 14:47
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 549 razy