BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 2 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 139/27 w miejscowości Imionek, obręb Maldanin)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 2 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 139/27 w miejscowości Imionek, obręb Maldanin)”, zostało złożonych sześć ofert, w tym dwie  podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez AMJ SPERO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Narutowicza 61, za łączną cenę 6. 273,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (6 273,00 : 8 102,15)x60x4 = 184,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

344,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

NOVUM Sp. z o. o. sp.  k.

ul. Bolesława Chrobrego1

12-100 Szczytno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 ( 6 273,00 : 8 651,61)x60x4 = 175,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (36 miesięcy) = 0 pkt x 4= 0,00 pkt

Razem

175,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 6  (6 273,00 : 6 273,00 )x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 6 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 12

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 12 (6 273,00 : 10 735,00)x60x4 = 139,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 12 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

299,20 pkt

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

Z.U. P. H. ‘’MAŁA ARCHITEKTURA’’

ul. Rzemieślnicza 23

83-031 Różyny

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 7

”PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski 

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 6 gru 2019 15:50
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 17:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 maj 2020 14:48
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 621 razy