BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 6 (zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na działce o nr geod. 9/4 w miejscowości Kałęczyn, obręb Borki)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 6 (zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na działce o nr geod. 9/4 w miejscowości Kałęczyn, obręb Borki)”, zostało złożonych siedem ofert, w tym trzy oferty podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Bartłomieja Norkowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice, za łączną cenę 4.477,20 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

NOVUM Sp. z o. o. sp.  k.

ul. Bolesława Chrobrego1

12-100 Szczytno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 ( 4 477,20 : 7 663,32)x60x4 = 139,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (36 miesięcy) = 0 pkt x 4= 0,00 pkt

Razem

139,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 3  (4 477,20 : 4 477,20)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4

Fit Park Sp. z o.o. - Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87100 Toruń

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 4  (4 477,20 : 5 166,00)x60x4 = 208,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

336,80 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 11

HERKULES Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pogorska 34C

35-500 Chrzanów

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 11 (4 477,20 : 5 548,53)x60x4 = 194,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 11 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

354,40 pkt

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

Z.U. P. H. ‘’MAŁA ARCHITEKTURA’’

ul. Rzemieślnicza 23

83-031 Różyny

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 8

”PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: piątek, 6 gru 2019 16:03
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 17:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 gru 2019 10:57
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 421 razy