BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r.

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 637148-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 27 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 30 grudnia 2019 r. godz. 10.00


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: środa, 18 gru 2019 14:21
Data opublikowania: środa, 18 gru 2019 15:03
Data edycji: poniedziałek, 23 gru 2019 13:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 gru 2019 07:22
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 776 razy
Ilość edycji: 1