BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Karwik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114’’

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Karwik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114””, zostały złożone trzy oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 419.124,12 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (419 124,12 : 419 124,12)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (419 124,12 : 658 308,77)x60x4 = 153,60 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4= 160,00 pkt

Razem

313,60 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 3 (419 124,12 : 430 746,00)x60x4 = 232,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

392,80 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: środa, 18 gru 2019 14:39
Data opublikowania: środa, 18 gru 2019 15:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 08:37
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 424 razy