BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 10 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 637616-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 27 grudnia 2019 r., godz. 12:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: czwartek, 19 gru 2019 14:09
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2019 16:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 08:37
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 489 razy