BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi dojazdowej przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi dojazdowej przy ulicy Gdańskiej w Piszu”, zostały złożone trzy oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 397.167,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 1 (397 167,00 : 438 251,24)x60x4 = 218,40 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem
378,40 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 2 (397 167,00 : 593 695,96)x60x4 = 160,80 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4= 160,00 pkt

Razem
320,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3
P.H.U. "MARGO” Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 3 (397 167,00 : 397 167,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem
400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 20 gru 2019 09:57
Data opublikowania: piątek, 20 gru 2019 10:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 gru 2019 07:22
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 572 razy