BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie PiszBurmistrz Pisza informuje, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 638617-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Termin składania ofert - 2 stycznia 2020 r., godz. 10:00.Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.Data powstania: wtorek, 24 gru 2019 09:31
Data opublikowania: wtorek, 24 gru 2019 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 08:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 514 razy