BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 10 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 10 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTROMET" Barma Iwona i Robert, z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę 159.900,01 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTROMET"

Barma Iwona i Robert

ul. Dolna 2F

12-230 Biała Piska

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (159 900,01 : 159 900,01)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonej awarii pojedynczej lampy na terenie miasta Pisz – 40%:

Oferta nr 1 (24 godziny) =  30 pkt x 4 = 120,00 pkt

Razem

360,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 14:34
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 18:23
Data przejścia do archiwum: środa, 15 sty 2020 07:45
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 640 razy