BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 stycznia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 503561-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz  odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 24 stycznia 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: czwartek, 16 sty 2020 16:26
Data opublikowania: czwartek, 16 sty 2020 17:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sty 2020 08:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 721 razy