BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 STYCZNIA 2020 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2020 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1621 i 1622).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na rok 2020.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2019 rok.
 22. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w związku z Uchwałą Nr IV/17/19 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Statutu Związku Gmin „Pisa-Narew”.
 23. Informacja Burmistrza Pisza dotycząca wydanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.do dnia 31 grudnia 2019 r., decyzji
  o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 24. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

 

Data powstania: piątek, 24 sty 2020 09:05
Data opublikowania: piątek, 24 sty 2020 09:11
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 624 razy