BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI Sesja

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 LUTEGO 2020 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pisz na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kotle Dużym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz.
 17. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

 

 

Data powstania: piątek, 21 lut 2020 09:13
Data opublikowania: piątek, 21 lut 2020 09:20
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 583 razy