BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII Sesja

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 KWIETNIA 2020 ROKU (ŚRODA) O GODZINIE 12:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA
SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 ZACHĘCAM DO UCZESTNICZENIA W OBRADACH XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W PISZU POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=piszsesja

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz i osób fizycznych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu Nr XIII/137/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 wraz z załącznikami i uchwałę Rady Miejskiej w Piszu Nr XV/157/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz z odpowiedzią na skargę.
 24. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie proponowanego przebiegu linii kolejowej nr 29 przez miejscowości w Gminie Pisz.
 25. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                    Paweł Radosław Bazydło

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 14:42
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 14:54
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 710 razy