BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego,
Numer działki –  cz. 232/9,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości –  12 m²,
Opis nieruchomości – teren pod ustawienie wiaty śmietnikowej,
Roczna wysokość czynszu –  96 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia
30 lipca 2020 r. 

Data powstania: czwartek, 16 lip 2020 11:43
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2020 10:44
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 204 razy