BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę nawierzchni ciągów pieszych w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 23 lipca 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni ciągów pieszych w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Tak. Zamawiający informuje, iż w kalkulacji należy ująć wykonanie ław w ilości:
 - część północna 25,84 m3,
 - część południowa 30,40 m3
Razem = 56,24 m3.
Wymiary ławy z oporem zgodnie z przedmiarem:
 - wysokość oporu 25 cm,
 - szerokość ławy 23 cm,
 - grubość ławy i oporu 10 cm.
Przedmiar robót (zmieniony) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ, nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 6 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00.


Niniejsza zmiana treści SIWZ służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, 
jak i Wykonawcy, są związani niniejszą zmianą w równym stopniu, jak treścią SIWZ. 

Załączniki:
- treść zapytania nr 1
- Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (ZMIENIONY) 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 lip 2020 11:10
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2020 11:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2020 07:25
Opublikował(a): Karolina Radecka
Zaakceptował(a): Adrian Majkrzak
Artykuł był czytany: 233 razy