BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Różana,
Numer działki –  314/7,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  493 m²,
Opis nieruchomości – teren  użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 246 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.


2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 sierpnia 2020 r. do dnia  28 sierpnia 2020 r.

Data powstania: piątek, 7 sie 2020 07:25
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2020 08:53
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 304 razy