BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.),


-Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
-Numer działki – cz. 6/3,
-Numer KW – OL1P/00022144/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 500 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 6/2, bez prawa zabudowy
- Roczna wysokość czynszu – 650 zł + 23% VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 marca 2022 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 63 poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 27MN/UT – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z predyspozycją do usług turystyczno – wypoczynkowych w postaci prywatnych kwater.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 2 września 2020 r.

Data powstania: środa, 12 sie 2020 07:51
Data opublikowania: środa, 12 sie 2020 14:42
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 316 razy