BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 762888-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 15 grudnia 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2020 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2020 14:44
Data przejścia do archiwum: środa, 16 gru 2020 07:28
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 216 razy