BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 10 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 764913-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 18 grudnia 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 gru 2020 14:25
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2020 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2020 07:41
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 226 razy