BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1352 i 1330 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Misińskiego w Piszu” i „Przebudowa ulicy Miodowej w Piszu”,
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 770270-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1352 i 1330 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Misińskiego w Piszu” i „Przebudowa ulicy Miodowej w Piszu”.  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 11 stycznia 2021 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 gru 2020 14:27
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2020 15:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2021 07:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 294 razy