BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 772904-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 15 stycznia 2021 r., godz. 10:00.

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - 20 stycznia 2021 r., godz. 10:00

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 29 gru 2020 14:10
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2020 22:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sty 2021 07:36
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 308 razy