BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776436-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na  świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz.  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
Termin składania ofert - 14 stycznia 2021 r., godz. 10:00.
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - 18 stycznia 2021 r., godz. 12:00

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 13:01
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 13:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 sty 2021 10:58
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 265 razy