BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Zakup projektora multimedialnego.
Piski Dom Kultury w Piszu, Pl. Daszyńskiego 16 tel./fax (0-87) 423-26-75, www.pdk.pisz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na zakup projektora multimedialnego o parametrach:
- światło: 3500 ANS lumen,
- kontrast: minimum 400 : 1 min 300”

Termin realizacji zamówienia do 30.08.2003r.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2003r. do godz. 9.00 w pokoju nr 30
Piskiego Dom Kultury Pl. Daszyńskiego 16

Oferta winna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- rodzaj prowadzonej działalności,
- całkowity koszt (brutto),
- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.2 ustawy
o zamówieniach publicznych

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 26.08.2003r.
o godzinie 10.00. w sali 27.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2002r. Nr 72 poz. 664
z późniejszymi zmianami).
Data powstania: środa, 20 sie 2003 10:59
Data opublikowania: środa, 20 sie 2003 12:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2003 08:02
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2133 razy