BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Położenie nieruchomości-Liski, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości-zbiornik przeciwpożarowy przeznaczony do zagospodarowania na cele rolne,
- Numer działki - 1/12
- Powierzchnia działki -1.000 m2,
- Numer KW -19565
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 60,-zł. /brutto/
- Wadium-10,-zł.
1. Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2003 r. o godz. 11 00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat z możliwością przedłużenia umowy dzierżawnej po upływie ustalonego terminu.
3. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz,w/w nieruchomość stanowi teren zabudowy zagrodowej.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 12 września 2003r.
do godz. 10 30.
Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 10:20
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 11:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2003 17:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2014 razy