BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Piszu. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 3 marca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00074355/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Piszu oraz doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Piszu.

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cfdc0013-dcef-4f76-ba46-a749d60dcd3f

Data powstania: czwartek, 3 mar 2022 13:38
Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2022 13:51
Opublikował(a): Małgorzata Kosakowska
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 328 razy