BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00121974/01/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na  modernizację targowiska miejskiego w Piszu.

Identyfikator postępowania miniPortal -  301050a9-7d9f-4d19-a672-ba2625cc817e

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/301050a9-7d9f-4d19-a672-ba2625cc817e

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 12:00.

Data powstania: czwartek, 14 kwi 2022 10:58
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2022 13:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 490 razy