BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 czerwca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00217825/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego.

Identyfikator postępowania miniPortal - ce432dc5-bde1-41cd-af1e-341d367c8939

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce432dc5-bde1-41cd-af1e-341d367c8939

Data powstania: środa, 22 cze 2022 11:38
Data opublikowania: środa, 22 cze 2022 15:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 115 razy