BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00220395/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki.

Identyfikator postępowania miniPortal - fa534bd5-7761-470d-b0ed-fd8f12e09050

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa534bd5-7761-470d-b0ed-fd8f12e09050

Data powstania: czwartek, 23 cze 2022 10:43
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2022 12:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 105 razy