BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00234205/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik.

Identyfikator postępowania miniPortal - bb0a1962-3468-4061-b226-a66215a4e5e9

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bb0a1962-3468-4061-b226-a66215a4e5e9

Data powstania: piątek, 1 lip 2022 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2022 09:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 115 razy