BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 7 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2022/BZP 00243362/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz.

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c6d8752d-4224-4f70-9230-96a0ba9f5428