BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00250502/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki.

Identyfikator postępowania miniPortal - d35af1fe-de44-49a8-9644-fe62263d0a4d

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d35af1fe-de44-49a8-9644-fe62263d0a4d