BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową” w ramach zadania budżetowego pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo - widowiskową – wykonanie dokumentacji projektowej”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 15 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00258165/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową” w ramach zadania budżetowego pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo - widowiskową – wykonanie dokumentacji projektowej”

Identyfikator postępowania miniPortal - d3b9590f-4db7-4bbf-928c-df5ab652ce2d

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d3b9590f-4db7-4bbf-928c-df5ab652ce2d