BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o udzielenie zamówienia pn.: " Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty"

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00259901/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty.

Identyfikator postępowania miniPortal - 6f229d3f-afd6-4031-b397-65781bd21b16

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6f229d3f-afd6-4031-b397-65781bd21b16